GARA Ô TÔ VIỆT BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẮC