Xe 4-7 chỗ - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẮC