Xe 45 chỗ - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẮC